Cuốn sổ tay đáng sợ của Marie Curie: 1.600 năm không ai dám động!

Cuốn sổ tay của Marie Curie được coi là một báu vật của nền khoa học thế giới nhưng trong suốt 1.600 năm không ai dám đến gần nó vì quá nguy hiểm.

 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-2
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-3
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-4
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-5
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-6
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-7
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-8
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-9
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-10
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-11
 • Cuon so tay dang so cua Marie Curie: 1.600 nam khong ai dam dong!-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)