Đập Tam Hiệp sử dụng thang máy nước có công nghệ từ... 2000 năm trước

Hải Nam -

(Kiến Thức) - Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất hành tinh được hoàn thành ở Trung Quốc năm 2006. Ngoài công suất lớn, thang máy nước lớn nhất thế giới tại đây cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-2
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-3
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-4
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-5
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-6
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-7
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-8
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-9
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-10
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-11
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-12
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-13
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-14
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-15
 • Dap Tam Hiep su dung thang may nuoc co cong nghe tu... 2000 nam truoc-Hinh-16