Đấu trường La Mã xây dựng "nhanh chóng mặt" trong mấy năm?

Là công trình có quy mô đồ sộ tại thời điểm mới xuất hiện, song thời gian xây dựng Colosseum diễn ra rất nhanh chóng, chỉ kéo dài vài năm dưới thời Titus.

  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
  • Dau truong La Ma xay dung
Theo Đỗ Hợp/Tiền Phong