Đền cổ Hy Lạp và 4 kiệt tác vĩ đại trường tồn với thời gian

Kiến trúc Hy Lạp cổ đại được cho là đã xuất hiện từ năm 900 trước Công Nguyên. Cho đến tận bây giờ, kiệt tác vĩ đại này cùng 4 công trình kiến trúc nổi tiếng khác trở thành biểu tượng bất tử của nhân loại.

  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-2
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-3
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-4
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-5
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-6
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-7
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-8
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-9
  • Den co Hy Lap va 4 kiet tac vi dai truong ton voi thoi gian-Hinh-10
Vân Anh (T.H)