"Điểm" 3 loài chuột thường gặp nhất ở Việt Nam

Hà Nguyễn (TH) -

(Kiến Thức) - Chuột nhắt nhà, chuột nhắt đồng và chuột đồng cổ vàng là 3 loài chuột thường gặp, phổ biến nhất và cũng là loài dịch hại chính ở Việt Nam. Quanh các loài chuột này, có nhiều khám phá khá thú vị.