Diện kiến “xác ướp yêu tinh” 30.000 năm không tan rã

Google News

Theo kết quả của các chuyên gia, "xác ướp yêu tinh” 30.000 năm không tan rã thực chất là một sóc đất Bắc Cực cổ đại.

 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-2
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-3
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-4
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-5
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-6
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-7
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-8
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-9
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-10
 • Dien kien “xac uop yeu tinh” 30.000 nam khong tan ra-Hinh-11
Thiên Trang (TH)