Điều bất ngờ về xung nhịp milli giây trong cụm sao Terzan 5

Huỳnh Dũng (theo Phys) -

(Kiến Thức) - Nhiều thông tin bất ngờ liên quan tới cụm sao Terzan 5 vừa được các nhà khoa học công bố. Họ tìm thấy ba xung nhịp milli giây, và cả ba chưa được biết đến ở các khu vực bên trong của cụm này trước đó.

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã tìm thấy ba xung nhịp milli giây mới trong cụm sao Terzan 5.
 Nguồn ảnh: Phys.
Để có được phát hiện này, nhóm nghiên cứu của Cadelano đã phân tích dữ liệu quan sát Terzan 5 bằng kính thiên văn Robert C. Byrd Green Bank (GBT) ở Green Bank, Tây Virginia trong hơn 5 năm - từ tháng 8/ 2010 đến tháng 10/2015.
Do đó, họ xác định ba xung nhịp chưa được biết đến ở các khu vực bên trong của cụm này trước đó, các xung được chỉ định: J1748-2446aj, J1748-2446ak và J1748-2446al.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
"Chúng tôi báo cáo về việc phát hiện ra ba xung xung mili giây mới (cụ thể là J1748-2446aj, J1748-2446ak và J1748-2446al) ở các khu vực bên trong của hệ sao khổng lồ Terzan 5. Các xung này đã được phát hiện nhờ một phương pháp, thay thế cho các cách tìm kiếm xung nhịp cổ điển, đã khai thác một lượng lớn thông tin về xung nhịp trong cụm sao Terzan 5.
Theo nghiên cứu này, J1748-2446aj, J1748-2446ak và J1748-2446al được phân lập MSP với thời gian quay là 2.96, 1.89 và 5.95 phần nghìn giây. Do đó, J1748-2446ak hóa ra là xung nhịp quay nhanh nhất thứ tư trong cụm Terzan 5.