Đỉnh cao 15 phát minh đầu tiên trên thế giới của người Nhật

Hệ thống máy hát karaoke, gậy tự sướng hay đầu phát băng VHS là những phát minh công nghệ đỉnh cao của Nhật Bản, thay đổi cuộc sống cả thế giới.

 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-2
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-3
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-4
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-5
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-6
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-7
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-8
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-9
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-10
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-11
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-12
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-13
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-14
 • Dinh cao 15 phat minh dau tien tren the gioi cua nguoi Nhat-Hinh-15
Mộc Nhiên