Đồng hồ nguyên tử ghi nhận một ngày hiện không đủ... 24 giờ

Vòng quay của Trái đất đang có tốc độ nhanh hơn bình thường, mà vì thế độ dài của một ngày hiện tại đang ngắn hơn so với 24 giờ.

 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-2
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-3
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-4
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-5
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-6
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-7
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-8
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-9
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-10
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-11
 • Dong ho nguyen tu ghi nhan mot ngay hien khong du... 24 gio-Hinh-12
Thùy Dung