Dùng công nghệ thực tế ảo VR, con người trải nghiệm cận tử thế nào?

Gần đây, một số người dân ở Melbourne, Australia tham gia chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo VR. Nhờ vậy, họ có cơ hội trải nghiệm cận tử. Cảm giác này khiến một người trải nghiệm lo lắng, sợ hãi.

  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-2
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-3
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-4
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-5
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-6
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-7
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-8
  • Dung cong nghe thuc te ao VR, con nguoi trai nghiem can tu the nao?-Hinh-9
Tâm Anh (TH)