Dùng đất sao Hỏa đóng gạch "xịn", con người sắp có chỗ định cư mới?

Gạch không gian được phát triển từ đất sao Hỏa mô phỏng bằng phương pháp đúc bùn.

  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
  • Dung dat sao Hoa dong gach
Huỳnh Dũng (Theo Phys)