Dùng máy dò kim loại, phấn khích thấy 'kho báu' 10,5 tỷ đồng

Google News

Kho báu này được cho là chôn vào năm 1066 trong cuộc chiến giữa quân đội Anh và Norman, đã được bán đấu giá với tổng trị giá 325.560 bảng Anh (khoảng 10,5 tỷ đồng).

  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-2
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-3
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-4
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-5
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-6
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-7
  • Dung may do kim loai, phan khich thay 'kho bau' 10,5 ty dong-Hinh-8
Thiên Trang (TH)