Đụng trúng bình chứa kho báu, chuyên gia hô: “Lập tức dừng thi công!”

Google News

Trong quá trình thi công hệ thống ống nước gần thành phố Seville, Tây Ban Nha, một nhóm công nhân đã phát hiện 600kg tiền xu cổ từ thời La Mã.

  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”
  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”-Hinh-2
  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”-Hinh-3
  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”-Hinh-4
  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”-Hinh-5
  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”-Hinh-6
  • Dung trung binh chua kho bau, chuyen gia ho: “Lap tuc dung thi cong!”-Hinh-7
Thiên Trang (TH)