Galaxy Samsung Note 20 series sẽ đi kèm phụ kiện chống COVID-19

Google News

(Kiến Thức) - Dự kiến ốp lưng dành cho Samsung Galaxy Note 20 series sẽ đi kèm lớp phủ kháng khuẩn, rất có ích trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-2
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-3
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-4
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-5
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-6
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-7
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-8
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-9
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-10
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-11
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-12
 • Galaxy Samsung Note 20 series se di kem phu kien chong COVID-19-Hinh-13
Mộc Nhiên