Giải mã công nghệ phát triển vắc xin COVID-19 đông khô siêu ổn định

Các nhà khoa học Australia cho hay đang nghiên cứu, phát triển một phương pháp sản xuất vắc xin COVID-19 đông khô, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng.

  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-2
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-3
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-4
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-5
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-6
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-7
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-8
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-9
  • Giai ma cong nghe phat trien vac xin COVID-19 dong kho sieu on dinh-Hinh-10
Tâm Anh (theo Buffalo.edu)