Giải mã thú vị: Vì sao Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực?

Cả Bắc Cực và Nam Cực đều lạnh nhưng Nam Cực lại lạnh hơn Bắc Cực với nhiệt độ thấp nhất tới -60 độ.

 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-2
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-3
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-4
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-5
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-6
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-7
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-8
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-9
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-10
 • Giai ma thu vi: Vi sao Nam Cuc lanh hon Bac Cuc?-Hinh-11
Nguyễn Mai (TH)