“Giải phẫu” iPhone 14 Pro Max: Có gì đặc biệt bên trong?

Mới đây, một đơn vị chuyên sửa chữa điện thoại đã tiến hành "giải phẫu" và khám phá linh kiện bên trong iPhone 14 Pro Max đầu tiên tại Việt Nam giúp làm sáng tỏ một số thông tin mà người dùng có thể quan tâm.

 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-2
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-3
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-4
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-5
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-6
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-7
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-8
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-9
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-10
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-11
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-12
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-13
 • “Giai phau” iPhone 14 Pro Max: Co gi dac biet ben trong?-Hinh-14
Thiên Trang (TH)