Giật mình loài cây bí ẩn 'sống như hồn ma', chuyên gia rối não

Google News

Loài cây này chứa lượng lớn kim loại nặng như cadmi, đồng và nickel, khiến cây tự đầu độc chính mình nhưng vẫn tiếp tục tồn tại nhờ hấp thụ đường từ các cây xung quanh.

  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-2
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-3
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-4
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-5
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-6
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-7
  • Giat minh loai cay bi an 'song nhu hon ma', chuyen gia roi nao-Hinh-8
Thiên Trang (TH)