Giật mình mối liên hệ khó tưởng giữa con số 8 với “thần chết“

Theo nghiên cứu của một số chuyên gia, con số 8 có mối liên hệ đặc biệt với "thần chết". Đó là sau 25 tuổi, cứ mỗi 8 năm tiếp theo, tỉ lệ người đối mặt với "thần chết" sẽ tăng gấp đôi.

  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-2
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-3
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-4
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-5
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-6
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-7
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-8
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-9
  • Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-10
Tâm Anh (theo NPR)