Giật mình top rắn độc đáng sợ nhất Việt Nam “chiếm ngự” đỉnh Fansipan

Google News

Đây là những loài rắn độc Việt Nam "sát thủ" nhất, xuất hiện nhiều tại ngọn núi cao nhất Việt Nam Fansipan.

 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-2
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-3
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-4
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-5
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-6
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-7
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-8
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-9
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-10
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-11
 • Giat minh top ran doc dang so nhat Viet Nam “chiem ngu” dinh Fansipan-Hinh-12
Thùy Liên (TH)