Giật mình "viên ngọc quý" của hệ Mặt trời mới áp sát Trái đất

Vào 6h30 sáng ngày 15/8 theo giờ Việt Nam, sao Thổ - hành tinh có 29 Mặt trăng đi đến điểm gần Trái đất nhất cũng như đi vào "điểm xung đối" với Mặt trời. Người dân có thể quan sát điều này bằng mắt thường.

  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
  • Giat minh
Tâm Anh (TH)