Giấy vệ sinh từng là phát minh vĩ đại của người Trung Quốc

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - La bàn có hình như chiếc thìa là một trong những phát minh ''vượt thời gian'' vĩ đại của người Trung Quốc.

 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-2
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-3
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-4
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-5
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-6
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-7
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-8
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-9
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-10
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-11
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-12
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-13
 • Giay ve sinh tung la phat minh vi dai cua nguoi Trung Quoc-Hinh-14