Hãi hùng hồ nước mặn chát khiến tàu thuyền không thể qua lại

Nằm tại Tajikistan, hồ Karakul có hàm lượng muối rất cao, chỉ duy nhất một loài cá có thể sinh tồn. Hồ nước này cũng khiến nhiều tàu thuyền bị lật.

  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-2
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-3
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-4
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-5
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-6
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-7
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-8
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-9
  • Hai hung ho nuoc man chat khien tau thuyen khong the qua lai-Hinh-10
Tâm Anh (theo Timesofindia)