Hãi hùng thảm họa thiên nhiên đột ngột, “xóa sổ” cả thành phố

Google News

Dù loài người đã đạt nhiều thành tựu khoa học và công nghệ, vẫn còn nhiều hiện tượng bí ẩn chưa được giải thích, đặc biệt là các thảm họa thiên nhiên trong lịch sử

  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-2
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-3
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-4
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-5
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-6
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-7
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-8
  • Hai hung tham hoa thien nhien dot ngot, “xoa so” ca thanh pho-Hinh-9
Thiên Trang (TH)