Hành trình du hành đến tương lai của người đàn ông ngủ lì 12 tháng

Sau một năm ngủ vùi, Paul Amadeus Dienach đã tỉnh dậy và kể về trải nghiệm du hành đến thế giới tương lai, sống trong một thân thể khác của mình.

 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-2
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-3
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-4
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-5
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-6
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-7
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-8
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-9
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-10
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-11
 • Hanh trinh du hanh den tuong lai cua nguoi dan ong ngu li 12 thang-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)