Hành trình “về nhà” của rùa hộp trán vàng miền Bắc

Google News

Vừa qua, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội phối hợp Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tái thả 31 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ.

  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 1
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 2
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 3
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 4
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 5
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 6
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 7
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 8
  • [Ảnh] Hành trình "về nhà" của rùa hộp trán vàng miền bắc ảnh 9
Theo Phan Bách/ Nhân Dân