Hạt Kiểm lâm Hà Tĩnh tiếp nhận cá thể khỉ vàng: Loài quý hiếm!

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh mới tiếp nhận một cá thể khỉ vàng. Loài khỉ này thuộc nhóm IIB, động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. Khỉ vàng được nuôi trên đảo Rều để phục vụ nghiên cứu và sản xuất vắc xin.

  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-2
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-3
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-4
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-5
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-6
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-7
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-8
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-9
  • Hat Kiem lam Ha Tinh tiep nhan ca the khi vang: Loai quy hiem!-Hinh-10
Tâm Anh (TH)