Hé lộ điểm trùng hợp khó tin giữa 3 nhà bác học thiên tài

Google News

Stephen Hawking, Galileo Galilei và Albert Einstein là 3 nhà bác học thiên tài nổi tiếng thế giới. Thật tình cờ và bất ngờ, cuộc đời những thiên tài này có một số điều trùng hợp đến khó tin.

  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-2
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-3
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-4
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-5
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-6
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-7
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-8
  • He lo diem trung hop kho tin giua 3 nha bac hoc thien tai`-Hinh-9
Thuỳ Liên (theo BS, DM)