Hổ mang chúa "kiêu hãnh" chết thảm dưới vuốt chúa tể bầu trời

Kiều Dụ (Theo Sina) -

(Kiến Thức) - Vốn xưng vương xưng bá trong thế giới loài rắn, mắt thấy đại bàng áp sát, rắn hổ mang chúa không hề sợ hãi chạy trốn. Ngược lại, nó sẵn sàng nghênh chiến. 

  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua
  • Ho mang chua