Hồ nước rùng rợn nhất hành tinh, chạm vào là hóa đá

Google News

Hồ Natron ở Tanzania là một điểm độc đáo trên thế giới với đặc điểm đặc biệt là nước có khả năng biến động vật tiếp xúc thành đá do chứa hợp chất xút.

  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-2
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-3
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-4
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-5
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-6
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-7
  • Ho nuoc rung ron nhat hanh tinh, cham vao la hoa da-Hinh-8
Thiên Trang (TH)