“Hộp sọ người ngoài hành tinh” hé lộ bí mật sốc của Đức Quốc xã

Chiếc rương được phát hiện trong một hang động trên núi Bolshoi Tjach chứa một thứ vượt qua hiểu biết con người và tiết lộ bí mật của Đức Quốc xã.

 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-2
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-3
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-4
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-5
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-6
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-7
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-8
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-9
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-10
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-11
 • “Hop so nguoi ngoai hanh tinh” he lo bi mat soc cua Duc Quoc xa-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)