Hốt hoảng phát hiện “rắn không đầu”, đến gần mới biết: "Kịch độc!"

Dân làng Madhipur, Ấn Độ vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy con rắn vàng "không đầu" đang giãy giụa nên nhanh chóng gọi cứu hộ theo Đường dây trợ giúp rắn Ấn Độ.

 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
 • Hot hoang phat hien “ran khong dau”, den gan moi biet:
Thùy Dung (T.H)