iPhone 13 “nhờ” công nghệ của Samsung nhưng vẫn “ngó” màn hình Bphone

Dù vẫn đang phải dựa vào Samsung để sản xuất màn hình OLED nhưng Apple vẫn luôn hướng đến màn hình tràn viền như Bkav vừa đang kí sở hữu trí tuệ. 

 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-2
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-3
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-4
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-5
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-6
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-7
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-8
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-9
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-10
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-11
 • iPhone 13 “nho” cong nghe cua Samsung nhung van “ngo” man hinh Bphone-Hinh-12
Thùy Dung