iPhone bỏ “tai thỏ” nhưng Face ID vẫn khiến iPhone... “khuyết”

Nếu muốn bỏ "tai thỏ", iPhone sẽ cần được tìm một vị trí khác để đặt cụm cảm biến Face ID. Thiết kế "đục lỗ" cũng chưa phải hoàn hảo, đồng thời sẽ khiến iPhone giống như smartphone của Samsung. 

 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-2
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-3
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-4
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-5
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-6
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-7
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-8
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-9
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-10
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-11
 • iPhone bo “tai tho” nhung Face ID van khien iPhone... “khuyet”-Hinh-12
Thùy Dung