iPhone đã thay đổi như thế nào qua 11 năm?

Theo Nguyễn Mai/Zing -

Từ chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007 đến thế hệ iPhone XS của năm 2018, không công ty nào có thể thay đổi và định nghĩa lại smartphone như Apple.

 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-2
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-3
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-4
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-5
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-6
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-7
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-8
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-9
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-10
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-11
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-12
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-13
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-14
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-15
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-16
 • iPhone da thay doi nhu the nao qua 11 nam?-Hinh-17