Khám phá "choáng" loài mèo ăn tạp, thích sống... trên cây

Google News

(Kiến Thức) - Mèo cây châu Mỹ hay mèo rừng châu Mỹ có họ hàng với báo và sư tử nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Loài mèo này không chỉ ăn tạp mà còn có tập tính kỳ lạ: thích sống trên cây!
 

  • Kham pha
  • Kham pha
  • Kham pha
  • Kham pha
  • Kham pha
  • Kham pha
  • Kham pha
Hà Nguyễn (TH)