Khảo sát Stonehenge, phát hiện hàng ngàn "hố săn bắn" thời tiền sử

Stonehenge là một trong những di tích thời tiền sử nổi bật nhất ở Anh. Khoảng 10.000 năm trước, các thợ săn có thể đã xây dựng một số hố phục vụ việc săn bắn.

 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
 • Khao sat Stonehenge, phat hien hang ngan
Lê Trang (theo Live Science)