Kho báu 20 tỷ USD giấu ở Phần Lan, chuyên gia điên đầu giải mã

Google News

Trong những thập kỷ qua, một số người đã săn tìm kho báu 20 tỷ USD gồm vàng, đá quý... được chôn giấu ở Phần Lan. Kho báu này được biết đến với tên gọi "Lemminkainen Hoard".

  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-2
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-3
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-4
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-5
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-6
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-7
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-8
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-9
  • Kho bau 20 ty USD giau o Phan Lan, chuyen gia dien dau giai ma-Hinh-10
Tâm Anh (theo NYP)