Kho báu Ai Cập bỗng "vượt không gian", xuất hiện trong hầm mộ châu Âu

Mới đây, một kho báu Ai Cập hơn 3.300 tuổi bất ngờ vượt thời gian và không gian, xuất hiện ở 2 hầm mộ tập thể trên Đảo Síp Mới của Thụy Điển.

 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
 • Kho bau Ai Cap bong
Thùy Dung (T.H)