Khó giải những vụ mất tích ở “Biển Quỷ", chuyên gia cũng lắc đầu

"Biển Quỷ" là vùng biển mở rộng nằm ở ngoài khơi Nhật Bản. Nơi đây xảy ra nhiều vụ mất tích tàu thuyền bí ẩn trong suốt nhiều thế kỷ qua.

  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
  • Kho giai nhung vu mat tich o “Bien Quy
Tâm Anh (theo ATI)