Kho tiền khủng hé lộ cuộc nổi dậy cuối cùng của người Do Thái

Google News

Kho tiền này được giấu dưới nền móng của một tòa nhà công cộng bị phá hủy trong thời kỳ cuộc nổi dậy Gallus (351-354 sau Công nguyên).

  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-2
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-3
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-4
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-5
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-6
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-7
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-8
  • Kho tien khung he lo cuoc noi day cuoi cung cua nguoi Do Thai-Hinh-9
Thiên Trang (TH)