Khủng khiếp nguyên nhân khiến Trái Đất dần biến thành “hành tinh chết chóc”

Trong 29 năm qua, con người luôn tìm cách khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu, tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả, Trái Đất đang dần nóng lên và chết chóc hơn.

  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-2
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-3
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-4
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-5
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-6
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-7
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-8
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-9
  • Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-10
Hằng Ngô (theo ABC News)