Khủng khiếp thảm họa khiến nhân loại chìm trong bóng tối suốt 18 tháng

Năm 536, hầu hết Trái đất đã chìm vào bóng tối suốt 18 tháng khi một màn sương mù bí ẩn bao phủ châu Âu, Trung Đông và nhiều vùng ở châu Á.

 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-2
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-3
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-4
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-5
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-6
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-7
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-8
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-9
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-10
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-11
 • Khung khiep tham hoa khien nhan loai chim trong bong toi suot 18 thang-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)