Kinh hãi “bản sao" quái vật hồ Loch Ness qua lời kể nhân chứng

Quái vật được mô tả có một hoặc hai bướu, cổ dài và đầu tròn cỡ quả bóng với mõm cá sấu, nhỏ hơn quái vật hồ Loch Ness, gây khiếp hãi.

 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
 • Kinh hai “ban sao
Nguyễn Mai (T/H)