Kinh ngạc báu vật rải đầy dưới sông: Từ Hy bao đời thèm khát!

Sông Ô Vưu ở phía Bắc Myanmar được xem là "quốc bảo" bởi bên dưới chứa đầy đá quý mà Từ Hi thái hậu thèm khát, thậm chí còn được quân đội canh giữ.

 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-2
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-3
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-4
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-5
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-6
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-7
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-8
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-9
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-10
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-11
 • Kinh ngac bau vat rai day duoi song: Tu Hy bao doi them khat!-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)