Kinh ngạc chân dung “ông tổ muôn loài” bao gồm cả con người

Google News

Một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng có một sinh vật cổ đại là "ông tổ" của tất cả các loài động vật phức tạp hiện nay, bao gồm cả con người.

 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-2
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-3
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-4
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-5
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-6
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-7
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-8
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-9
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-10
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-11
 • Kinh ngac chan dung “ong to muon loai” bao gom ca con nguoi-Hinh-12
Thiên Trang (Th)