Kinh ngạc chùm nho lưu ly 1.000 tuổi vẹn nguyên dưới địa cung chùa

Trong quá trình xây dựng căng tin gần chùa Tịnh Trí, Hà Bắc, Trung Quốc, các công nhân tình cờ phát hiện một địa cung. Bên trong có nhiều cổ vật, bao gồm chùm nho lưu ly hơn 1.000 năm tuổi.

  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua
  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua-Hinh-2
  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua-Hinh-3
  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua-Hinh-4
  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua-Hinh-5
  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua-Hinh-6
  • Kinh ngac chum nho luu ly 1.000 tuoi ven nguyen duoi dia cung chua-Hinh-7
Tâm Anh (TH)