Kinh ngạc loài cây chứa 120.000 lít nước, cả nhà đủ uống nửa năm

Google News

Cây Baobab nổi tiếng là loài cây có thể chứa khoảng 120.000 lít nước cũng như có thể sống hơn 2.000 năm. Khả năng giữ nước phi thường của loài cây này là nhờ bên trong thân cây to phình ra.

  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-2
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-3
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-4
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-5
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-6
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-7
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-8
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-9
  • Kinh ngac loai cay chua 120.000 lit nuoc, ca nha du uong nua nam-Hinh-10
Tâm Anh (TH)