Kỳ lạ đài thiên văn bị tín hiệu bí ẩn “dội bom” gần 2.000 lần

Một tín hiệu lạ dạng chớp sóng vô tuyến được các nhà khoa học mô tả là từ bên kia vực thẳm của thời gian và không gian đã bùng nổ tổng cộng 1.863 lần chỉ trong vòng 82 giờ quan sát.

 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-2
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-3
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-4
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-5
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-6
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-7
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-8
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-9
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-10
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-11
 • Ky la dai thien van bi tin hieu bi an “doi bom” gan 2.000 lan-Hinh-12
Thiên Trang (TH)