Lá bàng khô được rao bán rầm rộ có gì mà đắt đến vậy?

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - Tưởng rằng là thứ đem đốt, vứt đi nhưng dạo gần đây lá bàng khô lại được lùng sục tìm mua với mức giá không ngờ tới bởi tác dụng được đồn là ''thần dược'' cho cá cảnh.

  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-2
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-3
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-4
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-5
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-6
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-7
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-8
  • La bang kho duoc rao ban ram ro co gi ma dat den vay?-Hinh-9